Üyelik Sözleşmesi

A - BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

B - KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

A - BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesini (bundan sonra Sözleşme denilecektir) ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan eklerini okudum ve anladım. Kullanıcı olarak bitiklasat.com Sitesini (bundan sonra Site denilecektir) ziyaret etmekle yada  elektronik ortamda ilgili kısmı onaylayıp siteye üye olmakla bu sözleşmedeki ve ayrılmaz parçası olan eklerindeki şartları ve hükümleri kabul ettiğimi ve onayladığımı açıkça beyan ederim. Bu hüküm ve şartlara eksiksiz uyacağımı taahhüt ederim.

 1. Taraflar

İşbu Sözleşme Yenice Mahallesi 2512 Sokak No: 7   Isparta adresinde mukim ve bitiklasat.com Sitesinin sahibi Çulha Prodüksiyon ile bu Sözleşme ve ayrılmaz eklerini kabul edip elektronik ortamda onaylayan ve Çulha Prodüksiyon tarafından öngörülen Site’nin bireysel üyelik prosedürleri sonucu Siteye üyen olan bireysel ‘ÜYELER’ arasında yapılmıştır.  

 1. Tanımlar

Site: bitiklasat.com internet sitesi ve ilan portalı

Üye: Siteye öngörülen koşullarda ve prosedürlerde üye olan Bireysel Üyeler ve Kurumsal Üyeler

Bireysel Üye: Siteye öngörülen koşullarda ve prosedürlerde üye olan ve Site hizmetlerinden bireysel olarak yararlanan gerçek kişiler

Kullanıcı: Üye olsun olmasın Siteye erişen ve kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler

Üyelik: Kullanıcıların Site üzerinden gerekli bilgileri doldurduktan sonra bu bilgileri esas alarak Çulha Prodüksiyon’un onaylamasıyla ve bildirimi ile kazanılan statü

İçerik: Sitede yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, belge, yazı, resim, ses, görsel, görüntü, video vs. her türlü yazılı, görsel ve işitsel belge

İlan: Üyelerin Site üzerinden Emlak, Vasıta, Yedek Parça, Aksesuar&Tuning, İkinci El ve Sıfır Alışveriş, Ustalar ve Hizmetler, Özel Ders Verenler, İş İlanları, Yardımcı Arayanlar ve Hayvanlar Alemi kategorilerinde verebileceği ilanlar

Üyelik hesabı: Üyelerin Site hizmetlerini kullanabileceği kendileri için elektronik ortama oluşturulmuş hesap

Site Hizmetleri: Site tarafından verilen ilan verme, satın alma, satış yapma ve bilumum diğer işlemlerle ilgili her türlü hizmet

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Sözleşme konusu, Bireysel Üyelerin Site Hizmetlerini kullanmasında Sözleşme Taraflarının hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir. Bireysel Üye’nin Site’yi kullanırken uyması gereken hüküm ve şartların belirlenmesidir. Bu Sözleşme ile                               birlikte Ekler bölümünde gösterilen bu Sözleşme’nin ayrılmaz ekleri ve Çulha Prodüksiyon tarafından Bireysel Üyelere bu Sözleşme ve ayrılmaz ekleriyle ilgili sonradan yapacağı yapacağımı tüm uyarı, bildirim, uygulama, açıklama gibi beyanlar işbu Sözleşme’nin kapsamındadır.

 1. Üyelik
  1. Üyelik Bireysel Üye’nin Site üzerindeki formdaki bilgileri doldurması ve Çulha Prodüksiyon’un Üyeliği onaylaması ve Bireysel Üye’ye bildirmesiyle gerçekleşir. Çulha Prodüksiyon, Üyeliği onaylamama hakkını her zaman saklı tutar. Üyeliğin geçerli olması için Bireysel Üyenin Türk Medeni Kanununa göre ergin olması gerekir. Site’den çeşitli sebeplerle  önceden üyelikten uzaklaştırılan veya üyeliği yasaklanan kişiler bir daha Site’ye üye olamaz.
  2. Çulha Prodüksiyon tek taraflı olarak hiçbir gerekçe göstermeden, bir bildirimde bulunmadan ya da bir mehil veya önel vermeden işbu Sözleşme’yi her zaman sona erdirebilir. Bu sonlandırmadan dolayı Bireysel Üye Çulha Prodüksiyon’a karşı bir tazminat ya da başka bir hak talebinde bulunamaz. Aynı şekilde aynı şartlar altında Çulha Prodüksiyon Bireysel Üye’nin Üyeliğini geçici veya kalıcı olarak durdurabilir veyahut bu üyeliği askıya alabilir. Bu durumda da Bireysel Üye’nin tazminat ya da başka bir hak talep etmesi söz konusu değildir.
 2. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri
  1. Bireysel Üye Site hizmetlerini kullanırken ya da Site üzerindeki her  türlü işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme ve ayrılamaz eklerine, yürürlükteki mevzuata, ahlak ve dürüstlük kurallarına tam olarak uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  2. Çulha Prodüksiyon kanunlar gereği kişisel nitelikteki bilgi ve verileri resmi makamlara açıklamak zorundadır. Bireysel Üye sırf bundan dolayı Çulha Prodüksiyon’u sorumlu tutmayacağını ve bu konuda hiçbir talepte bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.
  3. Çulha Prodüksiyon’un Bireysel Üye’nin hesabında, verdiği ilanlarda ve Site’de oluşturduğu içerikleri denetleme gibi bir yükümlülüğü yoktur. Bu içerikten doğabilecek herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk Bireysel Üye’ye aittir.
  4. Üyelik Kullanıcı Adı ve Şifresini koruma yükümlülüğü Bireysel Üye’ye aittir. Bu koruma yükümlüğünün ihlalinden dolayı meydana gelebilecek tüm zararları Bireysel Üye yüklenir.
  5. Sitede kullanılan bilgilerin ya da verilen ilanların doğruluğundan tamamen üyeler sorumludur. Bunlardan dolayı hiç kimse Çulha Prodüksiyon’u suçlayamaz ve tazminat talebinde bulunamaz.
  6. Çulha Prodüksiyon’un yazıl izni olmadıkça işbu Sözleşme hak ve yükümlülükleri kısmen ya da tamamen başkalarına devredilemez.
  7. Bireysel Üye Site’den hukuka uygun olarak faydalanabilir. Bireysel Üye’nin hukuka aykırı kullanımından dolayı ortaya çıkacak hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Telif hakkı doğuracak ya da başkasının malvarlığının ihlal edecek şekilde hiçbir belgeyi, görseli, videoyu ya da bunlara benzer materyali Site’ye yüklenmesi mümkün değildir. Site üzerinden haksız rekabete yola açacak eylemlerde bulunamaz. Bireysel Üye’nin bu maddede belirtilen durumlara aykırı davranışlarından dolayı Çulha Prodüksiyon doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
  8.  Bireysel Üye’ye kendi ilanları dışındaki ilanlara erişimine bilgi edinmeleri amacıyla izin verilmektedir.  Bireysel Üye’nin bu ilanları kopyalaması, başka mecralarda kendilerininmiş gibi kullanmaları ya da veri tabanlarına aktarılması mümkün değildir. Çulha Prodüksiyon bu maddenin ihlali sonucu uğrayacağı zararlardan dolayı dava açma ve hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.
  9. Çulha Prodüksiyon Site üzerinden satılan ürünlerin hakkında yanlış bilgi               verilmesinden veya bu ürünlerin ayıplı çıkmasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Buradaki sorumluluk tamamen ilan sahibine aittir. Bireysel Üye bu tür sebeplerden dolayı zarar gördüğü iddiasıyla bu konuda açacağı davaları ve başvuracağı diğer hukuki yolllarının ilan sahiplerine karşı olacağını ve oluşacak zararlarının ilan sahiplerinden tazmin edeceklerini ve Çulha Prodüksiyon’u bu konudaki tüm sorumluluktan ibra ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt eder.
  10. Çulha Prodüksiyon’un bu Sözleşme altındaki yükümlülüğü Site Hizmetlerini yerine getirebilmek için teknolojik altyapıyı sağlamaktan ibarettir. Bu yükümlülük sınırsız değildir ve Çulha Prodüksiyon’un makul olarak değerlendirecek imkân ve kabiliyetleriyle sınırlıdır. Çulha Prodüksiyon bu hizmetleri ve teknolojik altyapıyı bir gerekçe göstermeden ve bir bildirimde bulunmadan her zaman durdurabilir ya da sona erdirebilir.
  11. Çulha Prodüksiyon Site Hizmetlerini ve bu hizmetlerin içeriklerini her zaman değiştirebilir. Bireysel Üye’nin oluşturduğu içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Bireysel Üye Çulha Prodüksiyon’unun bu konudaki isteklerini derhal yerine getirmek zorundadır. Bu değişiklileri yapmamaktan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk Bireysel Üye aittir. Çulha Prodüksiyon  erişime kapatma/silme işlemlerini bir bildirimde bulunmadan ya da mehil/önel vermeden yapabilir.
  12. Site üzerinden bazen bazı linkler verilebilir. Bu linklerin verilmesi tavsiye niteliğindedir. Çulha Prodüksiyon bu linklerin içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  13. Çulha Prodüksiyon Site’in işleyişine zarar veren, kişi haklarını ihlal eden , kişisel verileri ihlal eden, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı mesajları her zaman erişime kapatabilir ve/veya silebilir.    
  14. Bireysel Üye, Çulha Prodüksiyon’un verdiği hizmetler gerçekleştirmek amacıyla bilgilendirme amaçlı eposta, kısa mesaj ya da başka tür iletiler atabileceğini ve satın aldıkları paketler/hizmetler için ödeme alınması amacıyla verdikleri elektronik ödeme araçlarının(kredi kartı/banka kart vs) bilgilerin banka ya da ödeme kuruluşlarını verilebileceğinin kabul eder. Bundan dolayı Çulha Prodüksiyon’u  sorumlu tutmayacağını ve tazminat talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.
  15. Çulha Prodüksiyon’un bir arabulucu olarak hareket etmesi söz konusu değildir.
  16. Çulha Prodüksiyon’un içerikleri denetleme yükümlülüğü olmasa da bu içerikleri zaman zaman tarama ve denetleme yetkisi vardır. Bunun sonucu tespit edeceği uygunsuz içerikler için Madde 5.11’in hükümleri geçerlidir.
 3. Fikri Mülkiyet Hakları

Site’nin elemanları(tasarım, metin, imge, html kodu vs.) tamamen Çulha Prodüksiyon’a aittir. Bireysel Üye bunları hiçbir suretle kendi mülkiyetinde imiş gibi kullanamaz. Bireysel Üye,  Çulha Prodüksiyon’un mülkiyetinde veya telif haklarındaki kapsamındaki hiçbir şeyi çoğaltamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz ve bunlara benzer başka işlemler yapamaz.

 1. Sözleşmedeki Değişiklikler

Çulha Prodüksiyon uygun gördüğü zamanlarda ve durumlarda işbu Bireysel Üyelik Sözleşme’sini tek taraflı olarak değiştirebilir. Bu değişiklikler Site’de yayınlanır ve yayınlandığı andan itibaren bir etki oluşturur. Sözleşme’nin geri kalan kısmı olduğu gibi uygulanmaya devam eder. Bireysel Üye’nin hiçbir şekilde tek taraflı olarak Sözleşme’yi değiştirme hakkı yoktur.

 1. Mücbir Sebepler
 2. Mücbir sebepler, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintileri, kötü hava şartları, sistemi iyileştirme ve yenileştirme çalışmalarının olduğu fakat bunlarla sınırlı olmayan Çulha Prodüksiyon’un kontrolü dışı olan gerekli özeni gösterdiği halde önleyemediği kaçınılmaz olay ve durumlardır. Hukuken mücbir sebep sayılan durumlarda hizmetlerin eksik ya da geç ifa edilmesi ya da hiç edilememesinden dolayı Çulha Prodüksiyon sorumlu tutulamaz. Bu durumlar sözleşmenin ihlali ya da edimlerin ifasında temerrüt olarak addedilemez. Bundan dolayı hangi ad altında olursa olsun Çulha Prodüksiyon’dan bir tazminat talep edilemez.

10. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

Bu sözleşmenin uygulanması ve yorumlanması TC Vatandaşı ya da Yabancı kim olursa olsun herkese Türk Hukukuna göre yapılacaktır. Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklar için Isparta Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir.

11. Delil Sözleşmesi

Bu sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıklarda Taraflar Site veri tabanında tutulan kayıtların HMK 193. maddeye göre bir delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.

12. Yürürlük

İşbu Sözleşme ve ayrılmaz ekleri,  bunların okunup anlaşılması ve elektronik ortamda sözleşmenin ve ayrılmaz eklerinin onaylanması sonucu üyeliğin tamamlanmasıyla yürürlüğe girer.  Bir hükmün geçersizliği ya da hukuka aykırı olması diğer hükümleri etkilemez.

13. Sözleşmenin Feshi

Bu Sözleşme üyeliğin iptaline kadar yürürlükte kalacak ve Taraflar arası hüküm ve sonuç doğurmaya devam edecektir. Üyelik süresi dolması, geçici ya da kalıcı olarak üyeliğin durdurulması durumlarında sözleşme feshedilmiş sayılacaktır. Bireysel Üye’nin işbu Sözleşme ve ayrılmaz eklerine aykırı davranması durumunda Çulha Prodüksiyon  Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshedebilecek ve uğradığı zararların tazminini Bireysel Üye’den talep edebilecektir.

 

 

B - KURUMSAL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesini (bundan sonra sözleşme denilecektir)ve bu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan eklerini okudum ve anladım. Elektronik ortamda ilgili kısmı onaylayıp siteye Kurumsal Üye olmakla bu Sözleşmedeki ve ayrılmaz parçası olan eklerindeki şartları ve hükümleri kabul ettiğimi ve onayladığımı açıkça beyan ederim. Bu hüküm ve şartlara eksiksiz uyacağımı taahhüt ederim.

1.         Taraflar

İşbu Sözleşme Yenice Mahallesi 2512 Sokak No: 7 Isparta adresinde mukim ve bitiklasat.com Sitesinin sahibi Çulha Prodüksiyon ile bu Sözleşme ve ayrılmaz eklerini kabul edip elektronik ortamda onaylayan ve Çulha Prodüksiyon tarafından öngörülen Sitenin Kurumsal üyelik prosedürleri sonucu Siteye üyen olan kurumsal ‘ÜYELER’ arasında yapılmıştır.  

2.         Tanımlar

Site: bitiklasat.com internet sitesi ve portalı

Üye: Siteye öngörülen koşullarda ve prosedürlerde üye olan Bireysel Üyeler ve Kurumsal Üyeler

Kurumsal Üye: Siteye öngörülen koşullarda ve prosedürlerde üye olan ve Site hizmetlerinden kurumsal olarak yararlanan gerçek  ve tüzel kişiler

Kullanıcı: Üye olsun olmasın Siteye erişen ve kullanan tüm gerçek ve tüzel kişiler

Üyelik: Kullanıcıların Site üzerinden gerekli bilgileri doldurduktan sonra bu bilgileri esas alarak Çulha Prodüksiyon’un onaylamasıyla ve bildirimi ile kazanılan statü

İçerik: Sitede yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, belge, yazı, resim, ses, görsel, görüntü, video vs. her türlü yazılı, görsel ve işitsel belge

İlan: Üyelerin Site üzerinden Emlak, Vasıta, Yedek Parça, Aksesuar&Tuning, İkinci El ve Sıfır Alışveriş, Ustalar ve Hizmetler, Özel Ders Verenler, İş İlanları, Yardımcı Arayanlar ve Hayvanlar Alemi kategorilerinde verebileceği ilanlar

Üyelik hesabı: Üyelerin Site hizmetlerini kullanabileceği kendileri için elektronik ortamda oluşturulmuş hesap

Site Hizmetleri: Site tarafından verilen ilan verme, satın alma, satış yapma ve bilumum diğer işlemlerle ilgili her türlü hizmet

Mağaza: Kurumsal üyelerin ilan verebilmek için ve Site üzerinde ticari faaliyetlerini yürütebilmek satın alınması gereken hizmet. Peşin ödemeli mağaza ve aylık ödemeli mağaza şekilde iki tür mağaza vardır.

Alt kullanıcı: Mağaza sahibi kurumsal üyenin izniyle mağazayı kullanan ve  kurumsal üyenin verdiği yetki çerçevesinde mağaza  kullanımıyla ilgili tüm hak ve yükümlülüklere sahip olan kişi

Bana özel sayfası: Site tarafından Kurumsal Üye için ayrılmış ve Kurumsal Üyenin Site üzerindeki  ticari faaliyetlerinin ve ticari bilgileri girişini yaptığı Site üzerindeki alan.

3.         Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Sözleşme konusu, Kurumsal Üyelerin Site Hizmetlerini kullanmasında Sözleşme Taraflarının hak ve yükümlülüklerinin tespit edilmesidir. Kurumsal Üyenin Siteyi kullanırken uyması gereken hüküm ve şartların belirlenmesidir. Bu Sözleşme ile birlikte Ekler bölümünde gösterilen bu Sözleşme’nin ayrılmaz ekleri ve Çulha Prodüksiyon tarafından Kurumsal Üyelere bu Sözleşme ve ayrılmaz ekleriyle ilgili sonradan yapacağı yapacağımı tüm uyarı, bildirim, uygulama, açıklama gibi beyanlar işbu Sözleşme’nin kapsamındadır.

4. Kurumsal Üyelik

4.1. Kurumsal Üye olabilmek için ticari faaliyet yürütmek gerekir. Gerçek tacir olan gerçek kişi veya tacir olan tüzel kişiyi yasal olarak temsil eden gerçek kişi Kurumsal Üye olabilir. Önceden üyeliği askıya alınmış ya da süresiz olarak uzaklaştırılmış kişiler Kurumsal Üyeliğe kabul edilmez. Çulha Prodüksiyon bir sebep göstermeden ve bir bildirimde bulunmadan her zaman kurumsal üyeliği sona erdirebilir. Bu durumda bu üyeliğin sonlandırılmasından dolayı tazminat ya da herhangi bir talepte bulunulamaz. Yine aynı şartlar altında Çulha Prodüksiyon kurumsal üyeliği durdurabilir veyahut askıya alabilir. Kurumsal Üye Site Hizmetlerinden faydalanabilmek için Mağaza açmak zorundadır.

4.2. Alt Kullanıcı olabilmek için öncelikle alt kullanıcı olacak kişinin e-posta ve diğer bilgileri mağaza sahibi Kurumsal Üye tarafından Sitedeki ilgili yere girilir. Sonrasında bu kişilere mağaza sahibi Kurumsal Üye tarafından Alt Kullanıcı olmaları için bir davet gönderilir. Bu davet Site tarafından bu kişinin e-postasına gönderilir. Davet üzerindeki formadaki bilgiler doldurularak ve onaylanarak Alt Kullanıcı statüsü kazanılır. Alt kullanıcının Site üzerindeki tüm eylem ve işlemlerinden mağaza sahibi Kurumsal Üye müştereken ve müteselsilen sorumludur. Alt kullanıcı ile ilişki sonlandırıldığında bu durum derhal Site üzerindeki ilgili bölüme girilmelidir. Yoksa mağaza sahibi Kurumsal Üye sonlandırma sonrası tüm Alt Kullanıcının Site üzerindeki eylem ve işlemlerinden sorumlu olacaktır. Bir kişi sadece bir mağazanın Alt Kullanıcısı olabilir. İlgili mağaza kapatılınca alt kullanıcılıkta sona erer. Alt kullanıcı olan bir üye kendisi mağaza açamaz. Mağazası olan Kurumsal üye başka bir mağazanın Alt Kullanıcısı olamaz.

5.         Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1.     Kurumsal Üye Site hizmetlerini kullanırken ya da Site üzerindeki her türlü işlemi yerine getirirken işbu Sözleşme ve ayrılamaz eklerine, yürürlükteki mevzuata, ahlak ve dürüstlük kurallarına tam olarak uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2.     Çulha Prodüksiyon kanunlar gereği kişisel nitelikteki bilgi ve verileri resmi makamlara açıklamak zorundadır. Kurumsal Üye sırf bundan dolayı Çulha Prodüksiyon’u sorumlu tutmayacağını ve bu konuda hiçbir talepte bulunmayacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder.

5.3.     Çulha Prodüksiyon’un Kurumsal Üyenin hesabında, verdiği ilanlarda ve Sitede oluşturduğu içerikleri denetleme gibi bir yükümlülüğü yoktur. Bu içerikten doğabilecek herhangi bir hukuki veya cezai sorumluluk Kurumsal Üyeye aittir.

5.4.     Üyelik Kullanıcı Adı ve Şifresini koruma yükümlülüğü Kurumsal Üyeye aittir. Bu koruma yükümlüğünün ihlalinden dolayı meydana gelebilecek tüm zararları Kurumsal Üye yüklenir.

5.5.     Sitede kullanılan bilgilerin ya da verilen ilanların doğruluğundan tamamen Kurumsal Üye sorumludur. Bunlardan dolayı hiç kimse Çulha Prodüksiyon’u suçlayamaz ve tazminat talebinde bulunamaz.

5.6.     Çulha Prodüksiyon’un yazılı izni olmadıkça işbu Sözleşme hak ve yükümlülükleri kısmen ya da tamamen başkalarına devredilemez.

5.7.     Kurumsal Üye Siteden hukuka uygun olarak faydalanabilir. Kurumsal Üyenin hukuka aykırı kullanımından dolayı ortaya çıkacak hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Telif hakkı doğuracak ya da başkasının malvarlığının ihlal edecek şekilde hiçbir belgeyi, görseli, videoyu ya da bunlara benzer materyali Siteye yüklenmesi mümkün değildir. Site üzerinden haksız rekabete yola açacak eylemlerde bulunamaz. Kurumsal Üyenin bu maddede belirtilen durumlara aykırı davranışlarından dolayı Çulha Prodüksiyon doğrudan ya da dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.8. Kurumsal Üye tarafından Çulha Prodüksiyona sağlanan ticari unvan, adres, işletme türü, e-posta gibi bilgiler yasalara uygun olarak kullanılmak üzere ve Kurumsal Üyenin ek ve açık rızası alınmak suretiyle e-posta, Sitedeki bilgilendirme ve benzer şekillerde tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Kurumsal Üye” ile temas kurmak, süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için kullanabilir, işbirliği içinde olan kişilere aktarabilir ve bu kişiler bu bilgileri işleyebilir ve kullanabilir.

5.9.     Kurumsal Üyeye kendi ilanları dışındaki ilanlara erişimine bilgi edinmeleri amacıyla izin verilmektedir.  Kurumsal Üyenin bu ilanları kopyalaması, başka mecralarda kendilerininmiş gibi kullanmaları ya da veri tabanlarına aktarılması mümkün değildir. Çulha Prodüksiyon bu maddenin ihlali sonucu uğrayacağı zararlardan dolayı dava açma ve hukuki yollara başvurma hakkını saklı tutar.

5.10.   Çulha Prodüksiyon Site üzerinden satılan ürünlerin hakkında yanlış bilgi               verilmesinden veya bu ürünlerin ayıplı çıkmasından hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Buradaki sorumluluk tamamen ilan sahibine aittir. Kurumsal Üye bu tür sebeplerden dolayı zarar gördüğü iddiasıyla bu konuda açacağı davaları ve başvuracağı diğer hukuki yollarının ilan sahiplerine karşı olacağını ve oluşacak zararlarının ilan sahiplerinden tazmin edeceklerini ve Çulha Prodüksiyon’u bu konudaki tüm sorumluluktan ibra ettiklerini beyan, kabul ve taahhüt eder.

5.11.   Çulha Prodüksiyon’un bu Sözleşme altındaki yükümlülüğü Site Hizmetlerini yerine getirebilmek için teknolojik altyapıyı sağlamaktan ibarettir. Bu yükümlülük sınırsız değildir ve Çulha Prodüksiyon’un makul olarak değerlendirecek imkân ve kabiliyetleriyle sınırlıdır. Çulha Prodüksiyon bu hizmetleri ve teknolojik altyapıyı bir gerekçe göstermeden ve bir bildirimde bulunmadan her zaman durdurabilir ya da sona erdirebilir.

5.12.   Çulha Prodüksiyon Site Hizmetlerini ve bu hizmetlerin içeriklerini her zaman değiştirebilir. Kurumsal Üyenin oluşturduğu içerikleri üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. Kurumsal Üye Çulha Prodüksiyon’unun bu konudaki isteklerini derhal yerine getirmek zorundadır. Bu değişiklileri yapmamaktan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumluluk Kurumsal Üyeye aittir. Çulha Prodüksiyon  erişime kapatma/silme işlemlerini bir bildirimde bulunmadan ya da mehil/önel vermeden yapabilir.

5.13.   Site üzerinden bazen bazı linkler verilebilir. Bu linklerin verilmesi tavsiye niteliğindedir. Çulha Prodüksiyon bu linklerin içeriğinden hiçbir şekilde sorumlu değildir.

5.14.   Çulha Prodüksiyon Sitenin işleyişine zarar veren, kişi haklarını ihlal eden, kişisel verileri ihlal eden, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı mesajları her zaman erişime kapatabilir ve/veya silebilir.   

5.15.   Kurumsal Üye, Çulha Prodüksiyon’un verdiği hizmetleri gerçekleştirmek amacıyla bilgilendirme amaçlı eposta, kısa mesaj ya da başka tür iletiler atabileceğini ve satın aldıkları paketler/hizmetler için ödeme alınması amacıyla verdikleri elektronik ödeme araçlarının(kredi kartı/banka kart vs) bilgilerin banka ya da ödeme kuruluşlarını verilebileceğinin kabul eder. Bundan dolayı Çulha Prodüksiyon’u  sorumlu tutmayacağını ve tazminat talep etmeyeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.15.   Çulha Prodüksiyon’un bir arabulucu olarak hareket etmesi söz konusu değildir.

5.16.   Çulha Prodüksiyon’un içerikleri denetleme yükümlülüğü olmasa da bu içerikleri zaman zaman tarama ve denetleme yetkisi vardır. Bunun sonucu tespit edeceği uygunsuz içerikler için Madde 5.12’nin hükümleri geçerlidir.

5.17. Çulha Prodüksiyon ilanların da dahil olduğu belirlediği reklam alanlarında kendisini ya da başkalarının reklamını yayınlayabilir.

6.         Fikri Mülkiyet Hakları

Site’nin elemanları(tasarım, metin, imge, html kodu vs.) tamamen Çulha Prodüksiyon’a aittir. Kurumsal Üye bunları hiçbir suretle kendi mülkiyetinde imiş gibi kullanamaz. Kurumsal Üye,  Çulha Prodüksiyon’un mülkiyetinde veya telif haklarındaki kapsamındaki hiçbir şeyi çoğaltamaz, satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz ve bunlara benzer başka işlemler yapamaz.

7.         Sözleşmedeki Değişiklikler

Çulha Prodüksiyon uygun gördüğü zamanlarda ve durumlarda işbu Kurumsal Üyelik Sözleşmesini tek taraflı olarak değiştirebilir. Bu değişiklikler Sitede yayınlanır ve yayınlandığı andan itibaren bir etki oluşturur. Sözleşmenin geri kalan kısmı olduğu gibi uygulanmaya devam eder. Kurumsal Üyenin hiçbir şekilde tek taraflı olarak Sözleşmeyi değiştirme hakkı yoktur.

8.         Mücbir Sebepler</